Nyheter

Avit Systems og Video 4 blir Mediability!

Video4 og AVIT-Systems slår seg sammen i Norge, Danmark og Sverige og blir Mediability. Mediateket skifter navn til Mediateket Consulting, og blir en egen enhet i Mediability Gruppen.

Bergen, 29. juni 2016 – Mediability blir navnet på det nye konsernet som samler tre av Skandinavias fremste leverandører av medieproduksjonsløsninger.

Det ble i april kjent at Video4, AVIT-Systems og Mediateket skulle forenes under felles eierskap, med Atlantis Vest, Rieber-familiens investeringsselskap, som ny majoritetseier. Alle de tre selskapene har i mange år hver for seg levert utstyr, løsninger og tjenester til medieproduksjonsmarkedet i Skandinavia, men ønsket om å møte kundenes etterspørsel etter økt bredde i tjenestespekter og større prosjekter har gjort at de har funnet sammen.

Rendyrker selskapene

Det er nå klart at det nye konsernet skal hete Mediability og i en overgangsperiode ledes av Trond Valvik, som er investeringsdirektør i Atlantis Vest. Video4 og AVIT-Systems aktiviteter i de respektive Skandinaviske land slås sammen og danner grunnlaget for henholdsvis Mediability Norway, Mediability Sweden og Mediability Denmark. Mediateket, som vil bestå som en separat enhet i konsernet, bytter navn til Mediateket Consulting.

– Navnevalget signaliserer en tydelig spesialisering av selskapene i konsernet. Mens de virksomhetene som skal bære Mediability-navnet skal fokusere på produkter, utstyr og systemleveranser, blir Mediateket Consulting nå et rendyrket selvstendig konsulentselskap, sier Valvik.

Skal bredde tjenestespekteret

Mediability vil som konsern kunne tilby en betydelig større bredde av tjenester til nye og eksisterende kunder. Samlet hadde selskapene i 2015 en omsetning i underkant av 300 millioner kroner og drøyt 70 ansatte. Valvik mener dette åpner for å bli en enda bedre partner for kunder som ser etter tjenesteleverandører med tyngde og stabilitet.

– Vi har ønsket å hente ut det alle selskapene er gode på og løfte frem en tung skandinavisk leverandør med ett bredt tilbud og leveransespekter som kan ta på seg en enda større rolle inn mot sine kunder, og på sikt være med på å konkurrere om kunder også utenfor Skandinavia, sier Valvik.

Mediability_0214.jpg

Gro Setereng (Mediateket), Kjell Rune Nilssen (Video4) og Annenita Bakker Schøyen (AVIT-Systems Norge) er optimistiske på vegne av framtiden til Mediability og Mediateket Consulting.

Ledelse og kontorer

Mediability Norway vil ha kontorer og tilstedeværelse i Bergen, Stavanger, Sandvika og Trondheim. Mediability Sweden vil ha kontorer i Stockholm/Bromma, mens Mediability Denmark vil ha kontorer i København og Aalborg. Mediateket Consulting vil ha kontorer i Sandvika utenfor Oslo. De operative lederne for de ulike enhetene består som i dag, uavhengig av navneskiftet.

Tagger: