Artikler / Kamera / Referanser

Studios – Sony F5/F55: De nye arbeidshestene

Studios logo

– Dette er bransjens nye arbeidshester som både gir produksjonene en helt ny «look» og sparer tid, sier Geir Ove Østro, som ikke angrer på å ha satset på Sony- kameraene F5 og F55.

Østro er daglig leder i Studios AS som leverer tjenester og leier ut utstyr til de store produksjonsselskaper og kringkastere i hele Norden. I Norge er TV2-serien Hotel Cæsar den kanskje største produksjonen Studios leverer tjenester til. Der de har ansvar for utleie, drift og vedlikehold av det tekniske utstyret til produksjonen, som gjøres av Metronome Spartacus.

– Hotel Cæsar er en dramaserie som i mange år har hold veldig høy teknisk kvalitet, og som også har vektlagt at serien produksjonsmessig ikke skal ligge tilbake for andre ting som produseres. Selv om serien har et trofast og stort publikum kan man ikke ta dem for gitt, og det er også grunnen til at produksjonsapparatet til Hotel Cæsar ønsket å forandre «look’en» på serien, nettopp for å utnytte de nye visuelle mulighetene som åpner seg med de nye kameraene som kan nyttiggjøre seg film-optikk.

Cæsar2015-94_web[2]

– Medielandskapet endret seg kraftig bare de siste 3-4 årene, og spesielt er det viktig å legge merke til hvor lett tilgjengelig tv-serier med høy kvalitet er i dag. Dette har vi sett konsekvensene av i Norge allerede, og det begynner å komme en rekke norske tv-serier hvor den estetiske kvaliteten er veldig høy. Jeg tenker for eksempel på serier som Lilyhammer og Det Tredje Øyet.

– Et annet moment her er hvordan kvaliteten på seernes utstyr hjemme også har endret seg kraftig. Nye TV’er med LED-teknologi holder på å bli allemannseie, og tv-seerne er også blitt veldig bevisst på den visuelle kvaliteten i det de ser. Da blir det viktig å kunne levere det seerne forventer. Det viktigste er selvsagt fremdeles historiene som fortelles, men alle som lager TV i dag må måte seernes krav til hvordan bildene skal se ut. Mange seere har med nye, store høykvalitets-tv’er fått sin egen lille kino hjemme, en endring som er påtakelig hvis vi sammenligner konsument-produktene som var tilgjengelig for 10 år siden.

– Valget falt på Sony F5 og F55 med super-35 sensor, og det nye utstyret ble tatt i bruk på sensommeren i år, med 3 stk F5-kamera i studio og et F55 til 2nd unit for utendørsopptak. I tillegg har vi i Studios AS også kjøpt tre F55-kameraer til vår utleieavdeling. Det var mange grunner til at vi falt ned på F5/55. Faktorer som leveringstid på kamera, hvordan andre brukere har rapportert om kameraene, funksjonsmangfoldet og tilgjengelig optikk har alle bidratt til valget av disse kameraene.

– Det viktigste i en produksjon som Hotel Cæsar, og det vi i Studios egentlig ser etter i planleggingen av alle store produksjoner er: Hvordan arbeidsflyten fra opptak til etterarbeid fungerer? Dette har blitt en stadig viktigere del av planleggingen, og det påvirker i aller høyeste grad hvilke utstyr som velges. Å planlegge hvordan hvilke type utstyr kan brukes mest mulig fornuftig i forhold til budsjett handler veldig mye om å tilrettelegge hele prosessen, og gjør man rett valg kan man knipe litt på produksjonstiden i alle leddene i produksjonen, og kanskje spesielt i etterarbeidsfasen. Det er nok her at Studios spiller sin viktigste rolle, å følge planleggingen i produksjonene hele veien fra forarbeid til etterarbeid.

– I så måte ser det ut til at vi har gjort rett ved å gå for F5/55-kameraene fra Sony. Det ser jo virkelig ut som om disse kameraene er blitt de nye arbeidshestene i markedet, og det er nok ikke tilfeldig.

Cæsar2015-93_web[2]

– Disse kameraenes fleksibilitet gjør også at man kan skreddersy innstillingene til forskjellige typer produksjoner. I forbindelse med Hotel Cæsar-produksjonen ble det brukt tid på å finne frem til den optimale arbeidsflyten innenfor rammene av den etablerte produksjonsflyten. Veldig mye av produksjonen er gjort i tre studioer, og med disse kameraene har vi laget detaljerte presets for flere typer scener i alle studioene. Når man henter opp et preset får man opp hele innstillingen, med gammakurver, LUT’er, opptaksformater osv. Det innebærer en tidsbesparelse som ikke er uvesentlig når man tenker på hvor mange opptakstimer serien har gjennom en sesong. Det å samkjøre innstillinger fra opptak til etterarbeid gir kanskje en enda større gevinst tidsmessig i etterarbeidet. Til forskjell fra tidligere innebærer de nye kameraene kanskje fundamentalt sett likevel en mye større frihet og fleksibilitet. Opptakene blir gjort med en relativ flat S-Log2-kurve, slik at man har mye større muligheter til å skru farger og kontrast i etterkant – det dynamiske aspektet er mye større og dét er hovedgevinsten her: Større dynamisk aspekt gir bedre resultater.

– Med de nye kameraene får vi jo en vesentlig mye større dynamikk å jobbe med og vi kan jobbe med mindre lys. Dessuten gir de nye kameraene etterarbeid mye mer informasjon i bildene å jobbe med, en de fikk fra de tradisjonelle 3CCD-kamerane som Hotel Cæsar har brukt tidligere.

– Det var også et poeng for oss at de nye kameraene skulle inngå i en etablert infrastruktur, og kameraene i studio er koblet rett på det eksisterende Avid-systemet. Enn så lenge har vi, på grunn av tids- og lagringsplasshensyn valgt å fortsette med XDCAM HD 50bit 4:2:2. Men kameraenes ytelser og muligheter gjør at de enkelt kan takle endringer og oppdateringer i resten av infrastrukturen og arbeidsflyten.

– Og også optisk er vi skrudd for fremtiden. Vi har valgt å gå for CN7x17, 17-120mm–optikken fra Canon, en CineStyle-optikk med Broadcast-funksjonalitet, med zoom og fokus-motor på selve optikken kunne vi forsette å bruke det utstyret vi allerede hadde. Siden det skytes så mange scener hver dag har man ikke tid til å skifte optikk mellom scenene, og en god fleksibel optikk som dette betyr i denne sammenheng igjen en tidsbesparelse. Med Super-35 sensor og den nye optikken er bildene blitt mye skarpere, og har mye mindre dybdeskarphet. Så vi føler virkelig at vi med kombinasjonen av F5/55 og ny optikk nå billedmessig er på høyde med det beste som produseres.

Den første episoden av hotel Cæsar hvor de nye kamera er brukt sendes på TV2 den 14 april 2015.

Les mer om Sony PMW-F5 og PMW-F55.

 

Tagger: , , , , , , , , , , , , ,