Video 4 AS og AVIT Systems A/S forenes under felles eierskap med Atlantis Vest som ny hovedaksjonær

Bergen/København, 31. mars 2016 Rieber-familiens investeringsselskap, Atlantis Vest, har inngått avtale med aksjonærene i Video 4 AS og AVIT Systems A/S om å erverve 100% av aksjene i de to selskapene gjennom et nyetablert holdingselskap; AV Invest I AS. Video 4 og AVIT Systems representerer to av de største selskapene […]