Opptak av lyd på location – En leksjon om akustisk tilhøringhet

Gisle Tveito har et visittkort som forteller at han er avdelingsleder for etterarbeid ved Norsk Filmstudio på Jar, med ansvar for 8 fast ansatte og «flere frilansere» som han sier det. Men noen ganger trekker Tveito et annet visittkort opp av lommen – og blir den kreative lyddesigneren Gisle Tveito, […]