Arkiv for november, 2007

Fra 40 til 4 milliarder seere.– Høgskolen i Volda

Fra 40 til 4 milliarder seere.
– Høgskolen i Volda

Ilden er alle tings far: Etter den ødeleggende brannen i 1979 begynte Høgskolen i Volda på nytt når det gjaldt utstyrsparken, og startet med U-Matic redigeringssystem fra Sony. Det ble starten på en langsiktig satsing på infrastruktur og ny teknologi, og markerte starten på det som er den teknisk mest […]

50 år med innovativ teknikk– BBC Natural History Unit

50 år med innovativ teknikk
– BBC Natural History Unit

BBC Natural History Unit (NHU) har i femti år satt standarden for hvordan naturprogrammer både skal se ut og ikke minst hvordan de skal produseres. Ved hele tiden å flytte grensene for hva som er mulig å få til har NHU i sin lange historie reist dit ingen mennesker før […]

Hva skal du velge av MAM?– Media Asset Management:

Hva skal du velge av MAM?
– Media Asset Management:

Det siste året har markedet eksplodert med gode løsninger som ivaretar alt fra prosjektering til arbeidsflyt. Her er en kort oversikt over de beste og mest aktuelle løsningene som Video 4 har valgt å satse på. De dekker en rekke bruksområder fra det helt enkle til det mest avanserte. Har […]