Arkiv for juli, 2005

Digital distribusjon– Fremtiden er her nå!

Digital distribusjon
– Fremtiden er her nå!

Norge er helt i front når det gjelder utviklingen av digital kinodistribusjon og er i dag det eneste landet i verden som har 100% digital distribusjon av reklame på kinoene. Unique Promotions var pionerer når det gjaldt utviklingen av digital distribusjon i skandinavia, og i 2002 ble 35mm-film nesten over […]

Medisinsk Simulatorsenter– Snakkende dukker og videokamera

Medisinsk Simulatorsenter
– Snakkende dukker og videokamera

En av landets mest avanserte medisinske simu¬latorer finner vi ved Medisinsk SimulatorSenter i Trondheim. Simulatoren er en av de få fullskala-simulatorer for akutt-medisin i Norge og er et samarbeid mellom NTNU, Helse Midt-Norge og St. Olavs hospital, og har som formål å øke komp¬etansen til personell innen akuttmedisin. Vekten er […]

Monsterfabrikken– Xsan-løsning

Monsterfabrikken
– Xsan-løsning

Om deltagerne i reality-serien ”Fagerstrand” slet med samhandling, hadde produksjonsstaben bak serien ikke slike problemer. Ny infrastruktur bygget rundt Apples Xsan-løsning har gjort produksjonsflyten både mer fleksibel og effektiv. I filmparken på Jar finner vi Monster og Anders Haavie. Anders har vært sammensyer gjennom hele produksjonen av ”Fager­strand” og er […]