Løsningen på dine lagringsproblemer
– XSAN fra Apple

I januar 2005 lanserte Apple endelig sin Storage Area Network-løsning Xsan, som allerede har fått mange brukere her i Norge. I denne artikkelen prøver vi å forklare litt nærmere hva dette systemet er og hva det kan gjøre for deg. HVA ER SAN OG HVA BRUKER MAN DET TIL? Et […]